มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สภาอุตสาหกรรมฯ รวมพลังหยุดวิกฤตโควิด-19

ในส่วนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนภาคอุตสาหกรรมเอกชนของประเทศ มีเครือข่ายสมาชิกครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรม  มีคนงานกว่า 10 ล้านคน กระจายตัวอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มยานยนต์   กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก กลุ่มเซรามิก กลุ่มพลังงาน  ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ จะมีวิธีสู้วิกฤตโควิด-19 ได้อย่างไร กฤษนะทัวร์ยกล้อสัปดาห์นี้ จึงมาถามไถ่  “สุพันธุ์ มงคลสุธี” ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กันครับ

คุณสุพันธุ์ กล่าวว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 นับเป็นวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่หลวงของประเทศไทยและของโลก  สภาอุตสาหกรรมฯได้ร่วมแก้ไขเยียวยาปัญหาที่เกิดขึ้น โดยตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ และเร่งหาทางร่วมกันฟันฝ่าวิกฤตโควิดไปให้ได้  อีกทั้งเร่งหาทางช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมต่างๆ และการช่วยเหลือสังคม

เช่น การเร่งผลิตหน้ากากอนามัยให้เพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงการร่วมมือกับรัฐบาลในการบริจาคหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงยาบาลต่างๆ  และออกมาตรการในการป้องกันไวรัสโควิดให้กับโรงงานอุตสาหกรรมและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

ในส่วนของโรงงานและสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมจะรับมือวิกฤตโควิด-19 อย่างไรนั้น  คุณสุพันธุ์มองว่า  ปัจจุบันมีคนทำงานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมประมาณ 10 ล้านกว่าคน  ในบางส่วนอาจมีการหยุดดำเนินงาน เช่น ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนัก  แต่ในอีกหลายส่วนก็ยังปิดไม่ได้ เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นต่อการบริโภคของประชาชน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านอาหาร ยารักษาโรค หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู เป็นต้น

“อาหาร และยารักษาโรค เป็นสิ่งจำเป็นมากในขณะนี้  ภาคอุตสาหกรรมของเราจะต้องรองรับให้ได้เพียงพอต่อความต้องการ แต่ต้องเข้มงวดเรื่องความสะอาด ปลอดภัย ห่างไกลจากเชื้อโรค โดยเราได้วางมาตรการให้โรงงานต่างๆมีการป้องกันขั้นสูงสุด  ให้ทุกคน ทุกโรงงานตระหนักถึงความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน”  ประธานสภาอุตสาหกรรมฯกล่าว

นอกเหนือจากการผลิตอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการบริโภคของประชาชนอย่างเพียงพอทั่วถึงแล้ว  ประเด็นที่สำคัญมากอีกอย่าง คือ ภาคการขนส่ง หรือ โลจิสติกส์ (logistics) จะต้องทำงานได้ เพราะเมื่อผลิตสินค้าออกมาแล้ว  แต่ส่งสินค้าไม่ได้ ก็จะเกิดปัญหาอย่างแน่นอน  ดังนั้น ต้องจัดการระบบขนส่งในยามวิกฤตให้ชัดเจน ต้องมีระบบการสื่อสารที่ดี และต้องมีความพร้อมอยู่เสมอ

อย่างไรก็ตาม เหรียญย่อมมี 2 ด้าน ในทุกวิกฤต ย่อมมีโอกาส ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ มองว่า   โอกาสจากวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้ คือ ภาคอุตสาหกรรมจะได้ตระหนักถึงภัยพิบัติใหม่ ซึ่งต้องจัดการปรับองค์กรใหม่ ให้มีระบบการป้องกันภัยที่ดีจากโรคระบาด  และการนำเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์ต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับกระแสแนวคิดการทำงานที่บ้าน หรือ Work from home ผ่านเครื่องมือสื่อสารออนไลน์ที่กำลังแพร่ขยายไปทั่วโลก

ขณะเดียวกันในบางอุตสาหกรรมก็เป็นโอกาสให้ขายสินค้าได้มากขึ้น. เช่น สินค้าที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์ และยารักษาโรค  รวมถึงอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มที่หันมาผลิตหน้ากากอนามัย  อุตสาหกรรมเครื่องสำอางก็หันมาผลิตเจลล้างมือ ดังนั้น ทุกองค์กรจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ให้ได้มากที่สุด

ขอบคุณ : https://www.nationtv.tv/main/content/378767852/


ย้อนกลับ