มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ รณรงค์อุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา เนื่องในวันคนพิการ ประจำปี 2563


สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “คนพิการ ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะสังสรรค์และสนุกสนานร่วมกัน มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยในปีนี้ มีนตรา – อินทิรา โมราเลส และอิสร์ – อิสรพงศ์ ดอกยอ ศิลปินแกรมมี่เป็นพรีเซ็นเตอร์รณรงค์เนื่องในวันคนพิการ ประจำปี 2563

ในฐานะพรีเซ็นเตอร์รณรงค์ ศิลปินทั้งสองได้ถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 และอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา ดอกไม้ประดิษฐ์โดยฝีมือคนพิการ ซึ่งได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระราชทานพระอนุญาตให้ใช้เป็นชื่อดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา อาทิ แม็กแน็ตแก้วกัลยา, สมุดโน้ตแก้วกัลยา, ปากกาแก้วกัลยา ฯลฯ ได้ที่สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ถนนเทอดดำริ โทร 0-2241-2841 โดยรายได้จะนำไปสมทบกองทุนดอกแก้วกัลยา สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ สำหรับเป็นทุนสนับสนุนและช่วยเหลือ ในการส่งเสริมและพัฒนาคนพิการด้านต่างๆ นอกจากนี้ผู้ที่สนใจยังสามารถร่วมกิจกรรมงานวันผู้พิการ ครั้งที่ 52 ได้ในวันเสาร์ที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี (Hall 5)

มีนตรา – อินทิรา โมราเลส เปิดเผยว่า “รู้สึกยินดีมากค่ะ ที่ทางสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เลือกให้มาร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์รณรงค์วันคนพิการในปีนี้ เพราะการให้ คือพลังอันยิ่งใหญ่ที่ทุกคนสามารถทำได้ โดยการร่วมซื้อผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา ดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการ จัดทำโดยคนพิการ รายได้สมทบกองทุนดอกแก้วกัลยา สามารถหาซื้อได้ที่

สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ”

อิสร์ – อิสรพงศ์ ดอกยอ เปิดเผยว่า “ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมงานวันผู้พิการ ครั้งที่ 52 ในวันเสาร์ที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี (Hall 5) มาร่วมงานกันเยอะๆนะครับ”

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021666&currentpage=1

ขอบคุณ… https://siamrath.co.th/n/187597


ย้อนกลับ