มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สพม.บุรีรัมย์ลุย 7 นโยบาย

ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรวมในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัด ที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค ในการวางแผนการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการเรียนรวมในสถานศึกษา มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มพิการเรียนรวม ดำเนินงานได้อย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามนโยบายไม่ทิ้งเด็กคนใดไว้ข้างหลัง และนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ทั้งนี้ได้นำข้อสั่งการ 12 นโยบายการศึกษาของ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ มาผลักดันวาระเร่งด่วน ได้แก่ ความปลอดภัยของผู้เรียน หลักสูตรฐานสมรรถนะ บิ๊กดาต้า สู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ ครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษ และพี่เลี้ยงเด็กพิการ ณ ห้องประชุมไชยมงคล

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022428&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.banmuang.co.th/news/education/229030


ย้อนกลับ