มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สปส. ให้ผู้พิการ 2.8 หมื่นคน เลือกใช้สิทธิรักษาฟรี

สปส. ให้ผู้พิการ 2.8 หมื่นคน เลือกใช้สิทธิรักษาฟรี ตั้งแต่ 15 ต.ค.

eywwb5wu57mynkouq7uxhxbql19bde72hzzdvvd6ykuzngno0ragrnสปส. ให้ผู้พิการในระบบประกันสังคม เลือกใช้สิทธิบัตรทองรักษาฟรีไม่จำกัดวงเงิน ตั้งแต่ 15 ตุลาคม เป็นต้นไป พร้อมเปลี่ยนที่รักษาได้ตามความตัองการ ไม่ผูกขาด รพ. กับบัตรประกันสังคมวันที่ 4 ตุลาคม 2559 นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.)เปิดเผยหลังประชุมหารือแนวทางสาธารณสุขร่วมกัน โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า จะให้คนพิการในระบบประกันสังคม ได้รับสิทธิด้านสาธารณสุขตามสิทธิบัตรทองทุกประการ ขณะนี้ สปส. อยู่ในระหว่างการเตรียมโอนย้ายข้อมูลผู้พิการที่เป็นผู้ประกันตน ที่มีอยู่ประมาณ 28,000 คน ไปให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)พร้อมทั้งทำหนังสือแจ้งไปยังสถานประกอบการให้แจ้งผู้ประกันตนสังกัด หรือในโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งได้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
นพ.สุรเดช  กล่าวอีกว่า คนพิการในระบบประกันสังคม จะได้รับประโยชน์ที่ได้รับสิทธิบัตรทองโดย จะได้รับการรักษาโรคฟรีไม่จำกัดวงเงินต่อเดือน ขั้นอยู่กับความเห็นของแพทย์ที่ทำการรักษา ซึ่งจะมีประโยชน์มากกับผู้ป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง และต้องรักษาต่อเนื่อง ที่สำคัญ สามารถเปลี่ยนที่รักษาได้ตามความต้องการ ไม่ต้องผูกขาดโรงพยาบาลกับบัตรประกันสังคมเหมือนที่ผ่านมา
ที่มา : https://www.thairath.co.th/content/743351


ย้อนกลับ