มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สนพ.มุกดาหารลงพื้น เตรียมพัฒนาผู้พิการตามนโยบาย

นางพิม์พิศา ศรีธรรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร( สนพ.มุกดาหาร)พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ลงพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือนายพุทธศักดิ์ มหาวงศ์ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในพื้นที่บ้านแวง ต.หนองสูงใต้ อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ตามนโยบายให้ความช่วยเหลือของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

ทั้งนี้ได้ประเมินความถนัดด้านช่าง พร้อมทั้งแนะนำเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามความสามารถ(CBT) สาขาการตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 และการใช้สมารท์โฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ เพื่อการประกอบอาชีพต่อไป

ขอบคุณ… https://www.newswit.com/gen/2021-01-15/8cefd15d8d4b0474f932c709e394c2af/


ย้อนกลับ