มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สถาบันราชานุกูล

มื่อวันที่ 6 ต.ค. 59 คณะครู กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูลจำนวน 7 คน ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในหัวข้อเรื่อง “การฝึกการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น(โดสะโฮ) เพื่อการฟื้นฟูเด็กพิการ

img_9915 img_9921 img_9926 img_9930 img_9941 img_9953 img_9956 img_9957 img_9964 img_9976 img_9990 img_9994


ย้อนกลับ