มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สดจากเยาวชน – เปิดจินตนาการ 100นิทานเสียง

เปิดจินตนาการ 100นิทานเสียง – เพื่อเปิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กผู้พิการทางสายตาช่วงอนุบาลและประถมวัยทั่วประเทศ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย จัดทำ “โครงการหนังสือนิทานเสียง UOB Voice of Love” นำพนักงานจิตอาสา 120 คน ร่วมอ่านและลงเสียงนิทานจำนวน 100 เรื่อง ส่วนหนึ่งของโครงการ #รวมใจสู้ไปพร้อมคุณ ของกลุ่มธนาคารยูโอบี

นายสัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและสนับสนุนธุรกิจธนาคาร ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้วิธีการเรียนการสอนของเด็กเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบดิจิทัลและออนไลน์มากขึ้น ส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบภาพและการเคลื่อนไหว ทำให้การเรียนรูปแบบนี้ไม่เหมาะสมกับเด็กผู้พิการทางสายตา

เราจึงต้องการขจัดอุปสรรคในการเรียนรู้เพื่อให้เด็กๆ ทุกคนสัมผัสเรื่องราวที่น่าค้นหาและสนุกสนานเมื่อได้ฟังนิทานเสียงเหล่านี้ เราหวังว่าโครงการหนังสือนิทานเสียง UOB Voice of Love จะช่วยเปิดโลกแห่งจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กๆ”

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ร่วมกับบริษัท กล่องดินสอ จำกัด จัดเวิร์กช็อปเพื่อแนะนำพนักงานจิตอาสาของยูโอบีถึงเทคนิควิธีการใช้เสียง การเล่าเรื่อง การเตรียมความพร้อม และสิ่งที่ควรรู้ก่อนลงมืออ่านและอัดนิทานเสียง หลังจากนั้นจะนำไปเสริมแต่งด้วยเสียงประกอบและดนตรีในเนื้อเรื่องเพื่อสร้างความน่าสนใจให้เด็กๆ

โครงการหนังสือนิทานเสียง UOB Voice of Love จะนำนิทานเสียงจำนวน 100 เรื่อง พร้อมชุดดินเบาสำหรับปั้น ไปมอบให้โรงเรียนสอนคนตาบอด 12 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้น้องๆ ผู้พิการทางสายตารับฟังนิทานเสียงอย่างทั่วถึง และเปิดโอกาสให้น้องๆ ถ่ายทอดจินตนาการจากการฟังออกมาเป็นศิลปะงานปั้น

นอกจากนี้จะมอบหนังสือนิทานเสียงในโครงการทั้ง 100 เรื่อง ให้ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ โดยเด็กผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศสามารถเข้าถึง รับฟัง และดาวน์โหลดนิทานเสียงได้จากแอพพลิเคชั่น Tab2Read และบริการสายด่วน 1414 Plus โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022288&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6047251


ย้อนกลับ