มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม

ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม ดูงาน กิจกรรมสโมสรหอยทากปูลมโดยมีผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ให้ข้อมูลและนำชมกิจกรรม ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ