มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว มาฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2559 ให้กับผู้ปกรอง เด็กพิการ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฯ เป็นอย่างสูงครับ

IMG_5756 IMG_5761 IMG_5768 IMG_5769 IMG_5771 IMG_5775 IMG_5776 IMG_5778 IMG_5780


ย้อนกลับ