มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว มาฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2560 ให้กับผู้ปกรอง เด็กพิการ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฯ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ