มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ศิลปะจากเปลือกถั่ว

กิจกรรมสวนบำบัด ให้ผู้ปกครองและเด็กพิการที่มารับบริการในกิจกรรม ศิลปะจากเปลือกถั่ว เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและเรียนรู้เรื่องของสี กล้ามเนื้อมัดเล็ก กระตุ้นการเรียนรู้ สนุก เพลิดเพลินให้กับเด็กๆและผู้ปกครอง ที่มาทำกิจกรรมที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการย้อนกลับ