มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ศอ.บต. ร่วมกับมูลนิธิอบิลิส ประเทศฟินแลนด์ และสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ มอบถุงยังชีพแก่คนพิการ 4 จชต.

ศอ.บต. ร่วมกับมูลนิธิอบิลิส ประเทศฟินแลนด์ และสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ มอบถุงยังชีพแก่คนพิการ 4 จชต. และจังหวัดพัทลุง กับโครงการ “บรรเทาทุกข์ COVID-19 ส่งความรัก ความปรารถนาดี ผ่านมิตรภาพไทย-ฟินแลนด์” (ไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง)

วันนี้ (16 มิถุนายน 2563) ที่โรงเรียนบ้านสะเอะใน หมู่ที่ 4 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในกิจกรรมพิธีมอบถุงยังชีพแก่คนพิการ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดพัทลุง กับโครงการ “บรรเทาทุกข์ COVID-19 ส่งความรัก ความปรารถนาดีผ่านมิตรภาพไทย-ฟินแลนด์” (ไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง) โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นายอำเภอกรงปินัง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ เจ้าหน้าที่มูลนิธิอบิลิส ประเทศฟินแลนด์ สมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ ผู้พิการในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ และจังหวัดพัทลุง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวเข้าร่วมกิจกรรม

นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย ผู้ประสานงานโครงการมูลนิธิอบิลิส ประเทศฟินแลนด์ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและรุนแรงของไวรัส COVID-19 ซึ่งในขณะนี้ได้แพร่ระบาดไปสู่ทั่วประเทศประชาคมโลก ทางการไทยมีความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างเต็มที่ในการจัดการวางมาตรการทุกด้านใช้ในการต่อสู้กับโรคระบาด ฟันฝ่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้ โดยกิจกรรมเป็นการมอบถุงยังชีพคนพิการ เพื่อเยียวยาฟื้นฟูให้กำลังใจ และบรรเทาผ่อนคลายความเดือดร้อนความลำบากในการดำเนินชีวิตแก่กลุ่มคนพิการในพื้นที่จากวิกฤติ COVID-19 เพื่อแบ่งเบาภาระการช่วยเหลือทางสังคม (ไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง) โดยการสนับสนุนถุงยังชีพจากมูลนิธิอบิลิส ประเทศฟินแลนด์ จำนวน 1,000 ชุด เพื่อมอบให้แก่ตัวแทนคนพิการ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดพัทลุง ส่งต่อความห่วงใยที่มีต่อพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้าน พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า วันนี้ต้องขอขอบคุณน้ำใจจากทุกภาคส่วน เป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจแก่ผู้ที่ขาดโอกาสร่างกายไม่สมบูรณ์ในพื้นที่จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา และสตูล รวมแล้วกว่า 60,000 คน จากสภาพแวดล้อมการดำเนินชีวิตครอบครัวที่ยากจนส่งผลกระทบต่าง ๆ และวันนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นระยะสั้น ซึ่งกิจกรรมระยะยาวหน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ด้าน ศอ.บต. ได้ดำเนินกิจกรรมเก้าอี้สุขใจ สู่รองเท้าคู่แรกและอีกหลาย ๆ กิจกรรม รวมถึงการสร้างอาชีพทางการเกษตรเรามีสมาคมส่งเสริมศักยภาพผู้พิการ อุปนายกสมาคมพิการภาคใต้ เตรียมการที่จะช่วยดูแลให้พี่น้องที่ขาดโอกาสกลุ่มเปราะบางสามารถที่จะทำงานที่บ้านโดย ศอ.บต. จะเข้ามาเติมเต็มด้านผลผลิตสู่การตลาดทามกลางวิกฤติ COVID-19 กลายเป็นโอกาสทำให้พฤติกรรมมนุษย์เปลี่ยนไปสามารถที่จะมีอาชีพใหม่ ๆ เกิดขึ้นเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้ประชาชน

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021220&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/2BmLmPB


ย้อนกลับ