มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ศคพ.ลป.ร่วมหลายหน่วยงาน ช่วยเหลือคนเปราะบางป่วยพิการภายใต้ “โครงการเยี่ยมยามถามไถ่ ใส่ใจดูแล”

นายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ ศคพ.ลป ร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด นักพัฒนาชุมชน นางสาว มัชฌิชา เเก้วมาลา เเละผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาฯ นางซันเด ป้อไชยยะ อายุ 59 ปี ซึ่งได้รับการประสานจากทีมข่าวลำปางเเชนแนล เป็นผู้สูงอายุพิการทางติดเตียง จากการสอบข้อเท็จจริง ทราบว่าหลังจากนางซันเดฯ เลิกรากับสามี ก็กลับมาอยู่บ้านกับบิดา มารดา จนกระทั่งป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ต่อมาล้มป่วยและมีปัญหาทางสมอง กลายเป็นอัมพฤกษ์เป็นผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยมีนางนวลอนงค์ นามสมมุติ(น้องสาว) อายุ 55 ปี (พิการนิ้วมือไม่ครบ) อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 17 ม.7 ต.สบป้าด อ.เเม่เมาะ จ.ลำปาง ไม่ได้ประกอบอาชีพหลัก ช่วยสามีทำนาบ้าง อาศัยเบี้ยยังชีพความพิการ 800 บาท ของตนและพี่สาว และบัตรสวัสดิการฯ เท่านั้น ครอบครังนางนวลอนงค์ฯ มีภาระหนี้สินประมาณ 300,000 บาท สภาพที่อยู่อาศัยเก่าและทรุดโทรม รายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ ลำบากมาก

เบื้องต้นได้ให้การช่วยเหลือ ดังนี้

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุฯ ลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเเละของใช้ที่จำเป็น

ศูนย์คุ้มครองฯ ให้คำแนะนำ ปรึกษา และช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 3,000 บาท

ขอบคุณ  : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022620&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1675587/


ย้อนกลับ