มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

วิ่งด้วยกัน Run Together Mini- Marathon

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเข้าร่วมกิจกรรม วิ่งด้วยกัน Run Together Mini- Marathon สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)

DSCN1632 DSCN1633 DSCN1640


ย้อนกลับ