มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ต้อนรับคณะครูโรงเรียนกาวิละอนุกูล

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 นายชรันต์ยุทธ์ บุญยง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นำคณะครู ต้อนรับคณะครูทีมงานการจัดทำแผนการศึกษาเชื่อมโยงสำหรับผู้พิการ จากโรงเรียนกาวิละอนุกูล เข้าประสานข้อมูลการจัดทำแผนการศึกษาเชื่อมโยงสำหรับผู้พิการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และภารกิจงานมูลนิธิคุณพุ่ม ณ ห้องประชุมวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022047&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1545631/


ย้อนกลับ