มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ลงเยี่ยมบ้านเด็กพิการ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการพื้นที่กรุงเทพฯ ได้ลงเยี่ยมบ้านเด็กพิการเขตพื้นที่ วังทองหลาง บึงกุ่ม มีนบุรี จำนวน 4 ราย  เพื่อแนะนำโปรแกรมการฟื้นฟู เสริมสร้างกำลังใจครอบครัว พร้อมทั้งมอบสิ่งของ เครื่องใช้ที่จำเป็นกับเด็กพิการและครอบครัว


ย้อนกลับ