มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ลงเยี่ยมบ้านเด็กพิการ ในพื้นที่ เขตบึงกุ่ม

เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และนักสังคมสงเคราะห์ พื้นที่กรุงเทพ ได้ลงเยี่ยมบ้านเด็กพิการ ในพื้นที่ เขตบึงกุ่ม จำนวน 1 ราย เพื่อให้คำแนะนำเรื่องการฟื้นฟูเด็กพิการแก่ผู้ปกครองเด็กพิการ อีกทั้งเสริมสร้างกำลังใจผู้ปกครองและให้การช่วยเหลือของใช้จำเป็น หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ สำหรับเด็กและครอบครัว


ย้อนกลับ