มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ลงเยี่ยมบ้านเด็กพิการ

ทีมคุณครู นักสังคมสงเคราะห์ ของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ลงเยี่ยมบ้านเด็กพิการ ประจำเดือนมีนาคม 2563 ในพื้นที่ เขตดินแดง เขตบึงกุ่ม และนนทบุรี จำนวน 3 ครอบครัว เพื่อให้คำแนะนำเรื่องการฟื้นฟูเด็กพิการแก่ผู้ปกครองเด็กพิการ อีกทั้งเสริมสร้างกำลังใจผู้ปกครอง และให้การช่วยเหลือของใช้จำเป็นสำหรับเด็กและครอบครัว


ย้อนกลับ