มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ลงเยี่ยมบ้านเด็กพิการ ในพื้นที่ เขตลาดกระบัง

เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และนักสังคมสงเคราะห์ พื้นที่กรุงเทพ ได้ลงเยี่ยมบ้านเด็กพิการ ในพื้นที่ เขตลาดกระบัง จำนวน 1 ราย  เพื่อให้คำแนะนำเรื่องการฟื้นฟูเด็กพิการแก่ผู้ปกครองเด็กพิการ อีกทั้งเสริมสร้างกำลังใจผู้ปกครองและให้การช่วยเหลือของใช้จำเป็น หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ สำหรับเด็กและครอบครัวย้อนกลับ