มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ลงพื้นที่ให้บริการการฟื้นฟูเด็กพิการ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ลงพื้นที่ให้บริการการฟื้นฟูเด็กพิการ ด้านร่างกายจำนวน 7 ราย ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ หน่วยบริการทุ่งใหญ่ โดยฝึกกายภาพบำบัด ฝึกศาสตร์การเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่น (โดสะโฮ) และร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนหน่วยบริการทุ่งใหญ่ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และ อันดับที่ 3 จากการเข้าร่วมแข่งขันโชว์ความสามารถระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563


ย้อนกลับ