มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน

เมื่อวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ที่ปรึกษาและตัวแทนชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อเสริมสร้างกำลังใจ และนำเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของที่จำเป็น ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี ส่งมอบให้กับครอบครัวเด็กพิการในพื้นที่ อำเภอลานสกา บางขัน ร่อนพิบูลย์ หัวไทร เฉลิมพระเกียรติ ปากพนัง และอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 30 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น 118 คน


ย้อนกลับ