มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เยี่ยมบ้านเด็ก

เมื่อวันที่ 5 ก.ย.62 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กพิการในพื้นที่อำเภอนบพิตำ และอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 ครอบครัว เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ครอบครัว ติดตาม/ประเมินพัฒนาการเด็กพิการ และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ครอบครัวคนพิการที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในบริเวณใกล้เคียง


ย้อนกลับ