มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กพิการและครอบครัว 7 รายในพื้นที่ อ.ร่อนพิบูลย์ และอ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และคุณสมพร ไหมบุญแก้ว กรรมการชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กพิการและครอบครัวคนพิการ 7 รายในพื้นที่ อ.ร่อนพิบูลย์ และอ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเสริมสร้างกำลังใจแก่ครอบครัว ประเมินพัฒนาการ และวางแผนการฟื้นฟู ฯ ร่วมกับครอบครัว


ย้อนกลับ