มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กรายใหม่ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอลานสกา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทย นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กรายใหม่ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอลานสกา จำนวน 2 ราย เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้ครอบครัว ประเมินพัฒนาการและวางแผนการฟื้นฟูรายบุคคล


ย้อนกลับ