มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กพิการในพื้นที่ อ.หัวไทร ปากพนัง และอ.เมือง จำนวน 3 ราย

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กพิการในพื้นที่ อ.หัวไทร ปากพนัง และอ.เมือง จำนวน 3 ราย เพื่อเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้ปกครอง และมอบสิ่งของที่จำเป็นแก่เด็กพิการในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการย้อนกลับ