มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กพิการในพื้นที่อำเภอสิชล ท่าศาลา พระพรหม และอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 6 ครอบครัว

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กพิการในพื้นที่อำเภอสิชล ท่าศาลา พระพรหม และอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 6 ครอบครัว เพื่อเสริมสร้างกำลังใจแก่ครอบครัว และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค “โครงการปันน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาย้อนกลับ