มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กพิการในพื้นที่อำเภอปากพนัง และอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 16 ครอบครัว

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กพิการในพื้นที่อำเภอปากพนัง และอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 16 ครอบครัว เพื่อเสริมสร้างกำลังใจแก่ครอบครัว และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาย้อนกลับ