มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กพิการรายใหม่ จำนวน 7 ราย

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ พี่เลี้ยงและครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ จ.นครศรีธรรมราช หน่วยบริการทุ่งสง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กพิการรายใหม่ จำนวน 7 ราย เพื่อสริมสร้างกำลังใจให้กับครอบครัว ประเมินพัฒนาการและวางแผนการฟื้นฟูเด็กพิการรายบุคคล 


ย้อนกลับ