มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กพิการและครอบครัวคนพิการ 2 รายในพื้นที่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และคุณสมพร ไหมบุญแก้ว กรรมการชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กพิการและครอบครัวคนพิการ 2 รายในพื้นที่ อ.เมือง จ.นครศรี ฯ เพื่อเสริมสร้างกำลังใจแก่ครอบครัว ประเมินพัฒนาการ และวางแผนการฟื้นฟู ฯ ร่วมกับครอบครัวย้อนกลับ