มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กพิการ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการฯ ผู้ช่วยครู มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ครอบครัวเด็กพิการ เพื่อเยี่ยมเยียนเด็กพิการ แนะนำการฟื้นฟูฯ รวมถึงแนะนำเรื่องสิทธิสวัสดิการของคนพิการ การดูแลสุขอนามัย และเสริมสร้างกำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของใช้จำเป็นสำหรับครอบครัวเด็กพิการ จำนวน 2 ครอบครัว (พื้นที่เขตลาดพร้าว และบางกะปิ) วันที่ 10 เมษายน 2567


ย้อนกลับ