มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กพิการ ในเขตพื้นที่บางนา จ.สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการฯ นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ช่วยครู และนักศึกษาฝึกงานสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ครอบครัวเด็กพิการ เพื่อเยี่ยมเยียนเด็กพิการ แนะนำการฟื้นฟูฯ รวมถึงแนะนำเรื่องสิทธิสวัสดิการของคนพิการ การดูแลสุขอนามัย และเสริมสร้างกำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของใช้จำเป็นสำหรับครอบครัวเด็กพิการ จำนวน 2 ครอบครัว (ในเขตพื้นที่บางนา จ.สมุทรปราการ) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567


ย้อนกลับ