มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กพิการ ในพื้นที่เขตบึงกุ่ม และบางเขน กรุงเทพมหานคร

ทีมคุณครู นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการและผู้ช่วยครู ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กพิการ ในพื้นที่เขตบึงกุ่ม และบางเขน เพื่อติดตามพัฒนาการ  ให้คำแนะนำการฟื้นฟูพัฒนาการรายบุคคล  เสริมสร้างกำลังใจให้ครอบครัว  และส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ครอบครัว
จำนวน 3 ครอบครัว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565


ย้อนกลับ