มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กพิการในพื้นที่อำเภอร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

ทีมคุณครู นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช (มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ) และคณะคณะจากสโมสรไลออนส์ศรีนคร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กพิการในพื้นที่อำเภอร่อนพิบูลย์ จำนวน 6 ครอบครัว เพื่อเสริมสร้างกำลังใจครอบครัว ติดตามพัฒนาการ และส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ครอบครัวเด็กพิการ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565


ย้อนกลับ