มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กพิการ

ทีมคุณครู นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช (มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ)ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กพิการ ในพื้นที่อำเภอปากพนัง  และอำเภอเมือง เพื่อมติดตาพัฒนาการ  ให้คำแนะนำการฟื้นฟูพัฒนาการรายบุคคล  เสริมสร้างกำลังใจให้ครอบครัว  และส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ครอบครัว  จำนวน 8 ครอบครัวเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565


ย้อนกลับ