มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กพิการรพื้นที่อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอปากพนัง จำนวน 2 ครอบครัว

ทีมคุณครู นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช (มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ)ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กพิการรายใหม่ในพื้นที่อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอปากพนัง จำนวน 2 ครอบครัว เพื่อเสริมสร้างกำลังใจแก่ครอบครัว ให้คำปรึกษา แนะนำ ประเมินพัฒนาการ วางแผนการฟื้นฟูฯ และมอบของใช้ที่จำเป็นสำหรับครอบครัวเด็กพิการ เมื่อวันที่ 13 พ.ค.65 ที่ผ่านมา (สงวนสิทธิ์ภาพเด็กในการเผยแพร่ของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเท่านั้น)


ย้อนกลับ