มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กพิการ

ทีมพัฒนาศักยภาพเด็กเด็กพิการโดยชุมชน (CBR) และตัวแทนชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ จ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กพิการในพื้นที่ อ.ลานสกา และอ.เมือง จำนวน 6 ครอบครัว เพื่อเสริมสร้างกำลังใจ ติดตามพัฒนาการเด็กพิการ และมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นจากโรตารี่พราวด์ นครศรีธรรมราช และสิ่งของฯ ที่ได้รับจากผู้ใหญ่ใจดี มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ วันที่ 17 มี ค.65


ย้อนกลับ