มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กพิการ

จ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กพิการในพื้นที่อำเภอเมือง 1 ราย เพื่อติดตามพัฒนาการ /วางแผนการฟื้นฟู และเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ครอบครัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19


ย้อนกลับ