มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

“ร.ร.สอนคนตาบอดมกุฏคีรีวัน-เขาใหญ่” เปิดรับสมัครนักเรียนผู้พิการทางสายตาวัย 3-12 ปี ไม่มีค่าใช้จ่าย


“โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวัน-เขาใหญ่” เปิดรับสมัครนักเรียนชาย-หญิง ตั้งแต่อายุ 3-12 ปี ที่เป็นผู้พิการทางสายตา เข้ารับการพัฒนาศักยภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระบุมีหอพักและสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อมที่เหมาะในการใช้ชีวิตของนักเรียนผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะ

เมื่อวันที่ 19 ม.ย. เพจ “โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวัน-เขาใหญ่” โรงเรียนขยายโอกาสให้ผู้พิการทางสายตาให้เข้าถึงการศึกษาให้ได้มากที่สุด ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอความยาวกว่า 5 นาที พร้อมกับระบุข้อความว่า

“โรงเรียนมีความพร้อมในการรับนักเรียนตาบอด อายุระหว่าง 3-12 ปี ให้ได้เข้าเรียน มีหอพักและสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อมที่เหมาะในการใช้ชีวิตของนักเรียนตาบอด

ร่วมกันแชร์ ร่วมกันบอกต่อ เพราะ “การศึกษาช่วยเปลี่ยนชีวิตคนตาบอดได้”

บุคลากรของโรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวัน (เขาใหญ่) ยินดีแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อเปิดประตูทางการเรียนรู้ให้คนตาบอดกับผู้ปกครอง หรือผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 303 ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30450 โทร.09-3565-6871 เวลา 08.00-17.00 น.

Facebook : mfbkhaoyai

Facebook Page : https://www.facebook.com/mfb303

Line ID : mfbschool

E-Mail : [email protected]

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022111&currentpage=1

ขอบคุณ… https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000005768


ย้อนกลับ