มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ร่วมประชุมแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนฯตัวแทนกรรมการชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช และฝ่ายพัฒนาศักยภาพฯ จ.นครศรีธรรมราช มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ร่วมประชุมแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ และทำสัญญารับเงินสนับสนุนการดำเนินงาน “โครงการอบรมให้ความรู้สวนบำบัดสำหรับจิตอาสาเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และคนพิการ” จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 15 มี.ค.65 ที่ผ่านมา


ย้อนกลับ