มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ร่วมนำอุปกรณ์นวัตกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กในรูปแบบแอปพลิเคชั่นเกมส์

คุณฉัตรชัย อภิบาลพูลผล ประธานมูลนิธิวิ่งด้วยกัน และ ผศ.ดร.สานิตย์ หนูนิล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสื่อสารองค์กร และทีมฝ่ายประกันคุณภาพและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมนำอุปกรณ์นวัตกรรมการฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กในรูปแบบแอปพลิเคชั่นเกมส์มาให้เด็กทดลองใช้ และประเมินผล เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับเด็กสมองพิการ


ย้อนกลับ