มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 53 ปี 2565

 

นายสุริยา สมสีลา จากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้รับคัดเลือกเป็นคนพิการตัวอย่าง ประจำปี 2565 ได้ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 53 ปี 2565 เมื่อวันที่ 11 พฤจิกายน 2565  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกนวมหาราช สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ

แถลงข่าวโดยร้อยตำรวจโทดร. มนัส นงนุช รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์  และประธานดำเนินการจัดงานวันคนพิการร่วมด้วยคุณวิไลวรรณ ลายถมยา กรรมการอำนวยการสมาคมฯและคุณสนธยา บุณยพูษิต อธิบดีกรมส่งเสริมฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ของการคัดเลือกบุคคลพิการตัวอย่างโดยมีตัวแทนคนพิการตัวอย่าง 6 ท่านที่ได้รับเชิญร่วมงานแถลงข่าวในวันนี้ จากผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 19 ท่าน กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับคัดเลือกเป็นคนพิการตัวอย่าง และได้แนะนำ พรีเซ็นเตอร์ นักแสดง ศิลปิน พร้อมถ่ายรูปร่วมกัน

โดยคนพิการตัวอย่างทั้ง 19 ท่าน จะเข้าร่วมรับโล่ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565  เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่นดินแดง
ขอบคุณภาพ : พก.


ย้อนกลับ