มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

รู้ทันโรคชีวิตรอด ‘อัมพฤกษ์ อัมพาต’ ภัยใกล้ตัวสุดอันตราย

วันที่ 24 พ.ค.ของทุกปี องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้เป็น “วันอัมพฤกษ์ อัมพาตโลก” เพื่อรณรงค์ให้คนตระหนักและหันมาใส่ใจสุขภาพเพื่อให้ห่างไกลจากโรคดังกล่าว “เดลินิวส์ออนไลน์” จะพาทุกคนไปรู้ที่มาที่ไปและสาเหตุของโรค

ปัจจุบันโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ถือเป็นอีกหนึ่งโรคใกล้ตัวที่คร่าชีวิตคนไทยและทั่วโลกมาแล้วมากมายและถือเป็นโรคที่มีความน่ากลัวไม่แพ้โรคมะเร็งหรือโรค อื่นๆเลย แต่ถ้าเรารู้จักสังเกตตัวเองหมั่นเช็คร่างกายและออกกำลังกายหรือทำให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอแล้ว ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยให้เราห่างไกลจากโรคดังกล่าวมากขึ้น

วันนี้ “เดลินิวส์ออนไลน์” จะพาไปทำความรู้จักกับโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เพื่อให้ทุกคนได้รู้วิธีป้องกันและสังเกตตัวเองกัน

โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยง จากการตีบตันหรือแตกของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง จนเกิดการทำลายหรือตายของเนื้อสมอง ทำให้สมองทำหน้าที่ผิดปกติไป ซึ่งโรคดังกล่าวมีแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้นทุกปี ทำให้องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 24 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันอัมพฤกษ์ อัมพาตโลก หรือวันหลอดเลือดสมองโลก เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนได้เกิดความตื่นตัวในการป้องกันตนเอง เนื่องจากประเทศไทยพบโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ รองจากโรคมะเร็งและโรคหัวใจตามลำดับ

นอกจากนี้ ยังพบว่าเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดของโรคทางระบบประสาท ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหรือความพิการ คือ หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ซึ่งหากประชาชนรู้จักดูแลตนเองควบคุมระดับความดันโลหิต ไขมัน และน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่ รวมถึงตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงจะสามารถป้องกันและลดความรุนแรงของโรคดังกล่าวได้

ทั้งนี้ หากคุณมีอาการแขนขาอ่อนแรง เวียนศีรษะ เดินเซ หมดสติ ปวดหัวรุนแรงเฉียบพลัน พูดไม่ชัด ลิ้นแข็ง ตามัว หรือเห็นภาพซ้อน เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน บางครั้งทำให้เดินไม่ได้หรือได้ก็ไม่ถนัด การทรงตัวลำบาก ลักษณะแบบเส้นยึด แขน-ขายกไม่ขึ้น ซึ่งอาการเหล่านี้จะไม่มีสัญญาณเตือน จะเป็นอย่างเฉียบพลัน ต้องรีบพบแพทย์ให้ไว้ที่สุดภายใน 3 ชั่วโมงเนื่องจากเซลล์สมองขาดเลือดเพียง 1 นาที จะมีเซลล์สมองตายประมาณ 1 ล้านเซลล์ ถ้าได้รับการรักษาช้า อาจทำให้เกิดความพิการมากขึ้น

สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดส่วนปลายผิดปกติ การสูบบุหรี่ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและลิ้นหัวใจผิดปกติ เป็นต้น

โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ถือเป็นอีกหนึ่งโรคที่อันตรายมากๆ การลดความเสี่ยงในการเป็นโรคดังกล่าวที่สำคัญที่สุดคือการหมั่นดูแลตัวเองให้แข็งแรงและตรวจเช็คร่างกายอยู่เสมอนั่นเอง

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021099

ขอบคุณ… https://www.dailynews.co.th/article/775774


ย้อนกลับ