มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ริ่มวันนี้! “กลุ่มออทิสติก – ผู้ป่วยจิตเวช” ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด


กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดให้กลุ่มออทิสติก ดาวน์ซินโดรม ผู้ป่วยจิตเวช และครอบครัว ลงทะเบียนออนไลน์ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ตั้งแต่วันนี้ – 20 พ.ค.2564 นำร่องในพื้นที่ กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี

วันนี้ (11 พ.ค.2564) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกรมสุขภาพจิต โดยสถาบันราชานุกูล เตรียมฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับคนพิการกลุ่มออทิสติก ผู้บกพร่องทางสติปัญญา การเรียนรู้ ดาวน์ซินโดรม สมาธิสั้น ผู้ป่วยจิตเวช และบุคคลในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน

รวมถึงคนพิการที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานในสังกัด พก.ซึ่งมีอยู่ประมาณ 2,000 คน โดยจะนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี ซึ่งในรอบแรก กำหนดให้สำหรับกลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป

เปิดลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – 20 พ.ค.2564 ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://forms.gle/MJp1AeTqHapzwzsV7

ทั้งนี้ เมื่อลงทะเบียนแล้ว ทางกระทรวงสาธารณสุข จะนัดหมายวันฉีดวัคซีนต่อไป โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนวันแรกวันที่ 28 พ.ค.นี้ ณ อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ สถาบันราชานุกูล เวลา 08.30 – 16.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันราชานุกูล (เขตดินแดง) โทร. 0-2248-8900 หรือ สายด่วน โทร. 0-2245-4696 (วันราชการ)

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022541&currentpage=1

ขอบคุณ: https://news.thaipbs.or.th/content/304220


ย้อนกลับ