มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

รายการพลเมืองดี วิถีไทย ททบ.5

รายการพลเมืองดี วิถีไทย ททบ.5 ถ่ายทำกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว(ศูนย์วังทองหลาง)

IMG_9817 IMG_9822 IMG_9834 IMG_9848


ย้อนกลับ