มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

รับโล่ รางวัลองค์กรด้านคนพิการระดับดีมากของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรด้านคนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ (มอพ.2554) ระดับดีมาก โดยประธานในพิธี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบโล่ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯนับเป็นครั้งที่ 3 ของมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ในระดับดีมาก เป็นความภาคภูมิใจของคณะกรรมการ ทีมงานคนทำงาน


ย้อนกลับ