มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

รับรางวัลแทนคุณแผ่นดิน ปี 2559

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559   นายสุริยา  สมสีลา   เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารและแบ่งปันเพื่อเด็กพิการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ  ได้เข้ารับรางวัลคนดีแทนคุณแผ่นดิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร  และรางวัลคนไทยใจอาสา แทนคุณแผ่นดินภาคกลางและตะวันออก กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2559

กับศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรีในโครงการแทนคุณแผ่นดิน ครั้งที่ 10  ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์   ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสนับสนุนคนดี โดย บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

“แทนคุณแผ่นดิน ปี 2559
77 ต้นแบบคนดี สู่ 65 ล้านคนดีทั่วไทย”

f1 f2 f3 img_0315


ย้อนกลับ