มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

รัฐระดมสร้างความเข้าใจเข้าถึง เราชนะ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการลงเข้าถึงโครงการ “เราชนะ” ลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ รวมถึง รอการรับสิทธิการเยียวยาไปยังกลุ่มต่างๆ ซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า บางครั้งเกิดปัญหาการเข้าโครงการ ของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่เป็นทั้งผู้สูงอายุและคนพิการ โดยยืนยันว่า กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะเข้าดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้สูงอายุ และคนพิการในพื้นที่ด้วยการปูพรมจัดอาสาสมัครเข้าให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจกับประชาชนถึงชุมชน หมู่บ้าน

ส่วนอีกปัญหาหนึ่งที่พบ คือ การไม่มีโทรศัพท์สมาร์ตโฟน โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บอกว่า ผู้ที่ไม่มีสมาร์ตโฟนนั้น สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธกส. และธนาคารกรุงไทย โดยให้ไปลงทะเบียนในวันที่ 15 กุมภาพันธ์

ขณะเดียวที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก็เตรียมมาตรการช่วยเหลือรองรับกรณีไม่ได้รับสิทธิไว้ และเตรียมสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยไว้ เพื่อช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง ผ่านกองทุนผู้สูงอายุและกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ โดยผู้สูงอายุนั้นสามารถขอกู้เงิน เพื่อการประกอบอาชีพได้รายละไม่เกิน 30,000 บาท โดยที่ 3 ปีแรก จะไม่คิดดอกเบี้ย แต่การกู้นั้นจะต้องมีผู้ค้ำประกัน

ส่วนผู้พิการขอกู้ฉุกเฉินเพื่อประกอบอาชีพ รายละไม่เกิน 10,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน นอกจากนี้มีการปล่อยสินเชื่อเงื่อนไขอื่นๆ ซึ่งประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่พัฒนาสังคมจังหวัด หรือโทร 1300

ขณะที่กระทรวงมหาดไทย นัดประชุมผ่านระบบทางไกลกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจและดูแลประชาชนเพื่อการเข้าถึง การลงทะเบียนโครงการ เราชนะ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่การกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมเพื่อให้แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เข้าให้ข้อมูลและช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงโครงการและรับเงินเยียวยาอย่างถูกต้อง

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022151&currentpage=1#img-ekaf

ขอบคุณ… https://news.ch7.com/detail/464719


ย้อนกลับ