มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ระนอง จัดหน่วยเคลื่อนที่บริการทำบัตรประชาชนผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ผู้พิการ จำนวน 6 ราย

ระนอง- นายชัยวุฒิ บุตรศรี ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองระนอง กล่าวว่า เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอเมืองระนอง นำโดยนางสาวสมจิต ประคุต ปลัดอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอเมืองระนอง ทีม ออกหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่นอกพื้นที่ ( Mobile Unit) โดยออกให้บริการทำบัตรประจำตัวประชน บริการถ่าย ออกบัตรประจำตัวประชาชน ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และ คนพิการ

ตามนโยบายกรมการปกครองที่ตระหนักถึงความสำคัญของการทำบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และคนพิการ ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จึงมีนโยบายจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลกลุ่มดังกล่าว ที่มีความจำเป็นต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน แสดงตนในกรณีเร่งด่วน อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล โดย พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตามโครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน และคนไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน เช่นเดียวกับในพื้นที่ จ.ระนองที่นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้ให้ความสำคัญและห่วงใยประชาชนในพื้นที่

โดยพื้นที่จังหวัดระนองได้ออกดำเนินการออกบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 6 ราย ในวันนี้ 3 มีนาคม 2564 มีดังนี้ 1. นางสงวน มั่งคั่ง อายุ 103 ปี อยู่บ้านเลขที่ 28/11 ม.2 ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง เป็นผู้สูงอายุ เดินไม่ได้ ตาบอด 2.นายวีรพงษ์ รัชนิพนธ์ บ้านเลขที่ 12/1 ม.6 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง เป็นผู้ป่วยติดเตียง

3.นางอัมพร บุญคอย อยู่บ้านเลขที่ 156/18 ม.4 ต.บางนอน อ.เมืองระนอง เป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง 4.นส.ปัทมา นามสะอาด อยู่บ้านเลขที่ 170/146 ม.1 ต.ปากน้ำอ.เมืองระนอง เป็นผู้ป่วยติดเตียง 5.นายเขมทัตต์ พรหมมุนี อยู่บ้านเลขที่ 14/2 ม.3 ต.ทรายแดง อ.เมืองระนอง เป็นคนพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 6.นางสำรวย สุขหอม อยู่บ้านเลขที่ 149 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง เป็นผู้ป่วยติดเตียง

นส.สมจิต ประคุต ปลัดอำเภอฝ่ายทะเบียนราษฏร์ อำเภอเมืองระนอง กล่าวว่า สำหรับรูปแบบการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ สำหรับผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ มีความประสงค์จัดทำบัตรประจำตัวประชาชน อำเภอเมืองระนองจึงจัดหน่วยบริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ออกให้บริการในสถานที่ที่ผู้ขอมีบ้านพักอาศัยอยู่ในปัจจุบัน เช่นบ้าน โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตามที่ญาติได้แจ้งความจำนงไว้ โดยผู้ที่ขอรับบริการ สามารถติดต่อได้ที่ว่าการอำเภอในวันและเวลาราชการ

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022303&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.77kaoded.com/news/bunluan/2079323


ย้อนกลับ