มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรอง บ้านหมากแข้ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย

อง ผอ.รมน.จังหวัดเลย ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรอง บ้านหมากแข้ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย พร้อมให้กำลังใจ สร้างการรับรู้และความเข้าใจ ระหว่างหน่วยงานรัฐบาลและประชาชน

พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง ผบ.มทบ.28 / รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท.) เดินทางตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรอง บ.หมากแข้ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ อีกทั้งได้สนับสนุนมอบอาหารเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ ในระหว่างเดินทางได้มอบเครื่องดื่มและอาหารจำนวนหนึ่ง ให้กับประชาชน อาทิ ฯ คนตัดหญ้า , คนสร้างถนน และอื่นๆ ในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 ส่งผลให้ประชาชนมีการสร้างการรับรู้และความเข้าใจระหว่างหน่วยงานรัฐบาลและประชาชนเป็นอย่างดีมากยิ่งขึ้น ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ต่อจากนั้น ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองฯ และมอบน้ำตาลทราย ให้กับโรงน้ำแข็งกิจวารี เพื่อทำโรงทานแจกจ่ายประชาชนที่เดือดร้อน ,ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง , ผู้พิการ , ผู้ป่วยติดเตียง , ผู้ยากจน , พระสงฆ์ , และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 พื้นที่ บ.หมากแข้ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020950

ขอบคุณ… https://bit.ly/3eVO2D5


ย้อนกลับ