มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

รองผู้ว่าฯยโสธร ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัด

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 17 มิ.ย.63 ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดยโสธร นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการ คุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดยโสธร ตามที่ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรได้จัดขึ้น เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และปัญหาอุปสรรคเพื่อให้คณะอนุกรรมการได้รับทราบและหาวิธีทางแก้ไขร่วมกัน

นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เปิดเผยว่าการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2563 ในครั้งนี้เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน ที่ผ่านมาให้คณะอนุกรรมการได้รับทราบ เนื่องด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำแผนบูรณาการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการค้าประเวณีจังหวัดยโสธร ซึ่งได้มีการรับรองแผนดังกล่าวไปแล้วในการประชุมอนุกรรมการครั้งที่ผ่านมาที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดยโสธรให้คณะอนุกรรมการได้รับทราบ อีกทั้งปัญหาอุปสรรค เพื่อที่จะให้อนุกรรมการหาทางแก้ไขร่วมกัน

นอกจากนั้นแล้ว ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธรยังทำฐานข้อมูลจากการลงทะเบียนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายนถึง 10 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมาโดยมีผู้ลงทะเบียนจำนวน 10,602 คน เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5,023 คน และผู้มีบัตรคนพิการ 3,052 คน โดยผู้ที่ลงทะเบียน ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสครั้งนี้ มีความแตกต่างกันออกไป ในการขอความช่วยเหลือ บางรายก็ต้องการเงินทุนเงินสงเคราะห์บางรายต้องการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัย ตลอดจนหางานทำดังนั้น การประชุมในครั้งนี้ จึงรายงานให้คณะอนุกรรมการได้รับทราบ เพื่อจะได้จะหาทางแก้ไข ปัญหา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ในครั้งนี้ร่วมกันอีกด้วย

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021221&currentpage=1

ขอบคุณ… https://siamrath.co.th/n/163382


ย้อนกลับ